Z przyjemnością informujemy, że ukazała się książka – komentarz liczący 560 stronMAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz. Wydanie 2. Współautorem komentarza jest dr Szymon Syp.

Publikacja stanowi drugie, poszerzone i zaktualizowane wydanie praktycznego komentarza do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Uwzględnia wszystkie jego zmiany, wraz ze stanowiskami i wyjaśnieniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz wypowiedziami przedstawicieli doktryny.

W komentarzu poruszono m.in. takie zagadnienia, jak:
– przedmiot, zakres, charakter prawny, status i zasięg regulacji MAR,
– procedury i wymogi postępowania z informacjami poufnymi,
– obowiązki informacyjne spółek publicznych i emitentów instrumentów finansowych,
– środki i sankcje administracyjne stosowane w przypadku naruszenia lub potencjalnego naruszenia obowiązków informacyjnych.

Dodatkowo, naszym celem było wyjaśnienie wątpliwości związanych z niejednolitym charakterem rozporządzenia, poprzez przywołanie i interpretację odnoszących się do niego przepisów polskiego systemu prawnego.


Publikacja stanowi praktyczną pomoc w codziennej praktyce wykonywania obowiązków informacyjnych emitentów z rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu, a także członków ich organów. Zainteresuje adwokatów, radców prawnych oraz menadżerów spółek publicznych oraz spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

SSK&W świadczy usługi doradcze na rzecz akcjonariuszy, członków organów zarządzających oraz nadzorczych spółek publicznych, wspierając ich w stosowaniu przepisów rozporządzenia MAR.

Szybki kontakt

Not readable? Change text. captcha txt