Obsługa bieżąca

SSK&W kompleksowo wspiera Klientów we wszystkich kwestiach korporacyjnych

SSK&W świadczy usługi stałego wsparcia podmiotów w szczególności w obszarze prawa spółek, prawa pracy, prawa kontraktów, prawa własności intelektualnej, wykonywania obowiązków informacyjnych emitentów giełdowych.

SSK&W świadczy usługi stałego wsparcia podmiotów w zakresie doradztwa strategicznego, doradztwa kryzysowego oraz doradztwa w złożonych projektach reorganizacyjnych i sporach korporacyjnych.

Kluczowe usługi w ramach specjalizacji:

  • Wsparcie w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności
    Wsparcie w zakładaniu spółek, oddziałów i przedstawicielstw w Polsce i za granicą
  • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji korporacyjnej (umowy spółek, statuty, regulaminy wewnętrzne, procedury, polityki itp.)
  • Wsparcie w opracowywaniu i wdrożeniu modeli ładu korporacyjnego (corporate governance)
  • Wsparcie w procesach połączeń, przekształceń, podziałów spółek
  • Wsparcie w bieżących sprawach korporacyjnych (przygotowywanie projektów uchwał, protokołów, obsługa zgromadzeń udziałowców, zgłoszenia do KRS i CRBR, bieżące wsparcie emitentów giełdowych w wykonywaniu obowiązków informacyjnych i notyfikacyjnych, w tym w zakresie raportowania bieżącego i okresowego, dematerializacja akcji, kontakty w UKNF, KNF, KDPW, GPW)
  • Doradztwo w zakresie przygotowywania, negocjowania umów Klientów z kontrahentami
  • Bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy i programów motywacyjnych
  • Strategiczne i bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej.
Szybki kontakt

Not readable? Change text. captcha txt