Kancelaria SSK&W została doradcą prawnym Enea Innowacje sp. z o.o. (CVC; Enea Innowacje) w ramach planowanych transakcji VC.

Enea Innowacje zajmuje się przedsięwzięciami, które mają szanse stać się w przyszłości innowacyjnymi i nowoczesnymi produktami oferowanymi przez Grupę Enea. Spółka zapewnia dostęp do zasobów Grupy, analizę atrakcyjności projektu pod kątem realizacji strategii Grupy oraz wspiera przedsięwzięcia z ambicjami globalnymi. Enea Innowacje szuka innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz będą wykorzystywać najnowsze możliwości technologiczne w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności systemu energetycznego.

Więcej informacji: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-innowacje/zakres-dzialalnosci

SSK&W świadczy usługi na rzecz funduszy VC przy inwestycji w spółki technologiczne (w ramach rund pre-seed, seed i kolejnych rund, w tym preIPO), a także przy wyjściu z inwestycji.

Szybki kontakt

Not readable? Change text. captcha txt
virtualcee