Nasz ostatni projekt obejmował doradztwo (po raz kolejny) klientowi prywatnemu – uznanemu przedsiębiorcy prowadzącemu single family office – przy nabyciu udziałów w spółce posiadającej portfel nieruchomości.

Doradztwo obejmowało sprawdzenie dokumentacji korporacyjnej oraz nieruchomościowej dotyczącej nabywanej spółki, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz udział w zamknięciu transakcji.

Jedną ze specjalizacji SSK&W jest doradztwo na rzecz klientów prywatnych.

SSK&W doradza klientom prywatnym we wszystkich sprawach prawnych związanych z zarządzaniem majątkiem, planowaniem sukcesji, nabywaniem nieruchomości, sprawami rodzinnymi i majątkowymi, w tym podziałem majątku, ułożeniem relacji ze wspólnikami, poszukiwaniem partnerów biznesowych i inwestorów.

SSK&W doradza również przy skomplikowanych sprawach związanych z inwestycjami i dezinwestycjami (w szczególności w zakresie sytuacji konfliktowych) oraz zapewnia najwyższy poziom poufności klientom prywatnym.

Szybki kontakt

Not readable? Change text. captcha txt